Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek předal na návrh Agentury Česká Kanada za účasti starosty Slavonic režiséru a producentu Ondřeji Trojanovi uznání za přínos filmového a hudebního festivalu SLAVONICE FEST pro Českou Kanadu.

                

Ocenění, které organizátoru Slavonice Festu Ondřeji Trojanovi  předal jako držitel nejvyššího symbolického klíče od České Kanady
pan velvyslanec, se každoročně uděluje vybraným osobnostem za:

"Přínos osobní invence k rozvoji obcí a tím i rozvoji regionu České Kanady.  Osobní invence je všeobecně zjednodušeně vnímána jako samozřejmost či osobní zájem. Avšak právě osobní invence, mimo strategické záměry a rozvojové plány obcí, je hnacím motorem rozvoje regionu, přináší obcím nový náboj, novou dimenzi a atraktivitu, která je inspirativní pro další iniciativy. Osobní invence nevzniká z rozhodování zastupitelstev, ale z osobní vize a je spojena s dlouhou a trpělivou cestou k naplnění této vize.

Snadno se zapomíná a také platí, že doma není nikdo prorokem a že je snadné chlubit se cizím peřím. Abychom tomu předešli, přistoupili jsme k oceňování zásluh za rozvoj regionu na 49. rovnoběžce nikoli "in memoriam".Touto cestou udržíme informaci a povědomí o těch zárodečných pozitivních buňkách, které přinášejí nový život a nové aktivity do regionu“.

                          

Česká Kanada

je oblast  rozkládající se přibližně mezi městy Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem o rozloze ne více než 300 km2. V rámci této oblasti je vymezeno území definované Nařízením Jihočeského kraje, které požívá vyšší stupeň ochrany a tím je Přírodní park Česká Kanada o rozloze 18700 ha s několika přírodními rezervacemi.

Praví se, že místopisný název je odvozen od přírodního charakteru krajiny, charakteristického početnými vodními plochami, rozsáhlými lesními komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravějším podnebným rázem, nižšími průměrnými teplotami a vydatnými srážkami.

Další zajímavé informace nejen k názvu, ale i  regionu samotnému najdete na webu www.ceska-kanada.cz